Διάγουμε την 4η βιομηχανική επανάσταση με την τοπογραφία και την γεωδαισία να μελετούν, επεξεργάζονται και να δημιουργούν στο τρισδιάστατο χώρο ενώ με τη πάροδο του χρόνου και τις επιστημονικές ανακαλύψεις, οι προσφερόμενες λύσεις από αυτές έχουν διεισδύσει και στα τέσσερα domain ανθρώπινης δραστηριοποίησης και συγκεκριμένα στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα και στο διάστημα.

Όραμα μας η ενοποίηση όλων των συλλεγόμενων πληροφοριών από τους διάφορους αισθητήρες και η σύμπηξη τους  μέσω ενός κοινού λογισμικού με χρήση του κυβερνοχώρου, προκειμένου τα εξαγόμενα αποτελέσματα να δύναται να μεταφερθούν στο τελικό χρήστη έτοιμα χωρίς τη διαμεσολάβηση άλλου ανθρώπου. Η  Ηexagon πρωτοπόρος στα δημιουργία λύσεων ενοποιημένου πεδίου αποτελεί το εχέγγυο της επίτευξης του οράματος μας.

Teamwork Optimism Patience Order Growth Environment Openess

Οι αρχές της εταρείας μας αποτυπώνονται στα γράμματα του ονόματος της που εκτός από τα αρχικά των βασικών λέξεων της Τοπογραφίας και Γεωδαισίας επιπρόσθετα αφορούν εφτά βασικές αξίες της ζωής και συγκεκριμένα:

Τeamwork

H ομαδική εργασία και προσπάθεια για την επίτευξη του σκοπού παραμένει αναλλοίωτη στην πάροδο του χρόνου ως η βασικότερη παράμετρος επιτυχίας και αποτελεσματικότητας.

Optimism

Οι κακές στιγμές πάντα θα είναι μέρος της πορείας μιας εταιρείας είτε λόγω εξωτερικών και μη καθορισμένων μεταβλητών είτε λανθασμένων αποφάσεων. Η ικανότητα μας να διαχέουμε στο προσωπικό μας την αισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων μας και να τους παροτρύνουμε να βλέπουν τις καταστάσεις ως μισογεμάτο ποτήρι, είναι καθημερινή.

Patience

Παρότι η εταιρεία μας διάγει μικρό σχετικά χρονικό διάστημα λειτουργίας σε σχέση με άλλους του ίδιου χώρου δεν μας λείπει το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός καταξιωμένου παίκτη της αγοράς….η υπομονή να περιμένουμε τη κατάλληλη περίοδο να δράσουμε.

Order

Έχοντας από νωρίς ενστερνιστεί τις αρχές του ΙSO η εταιρεία φροντίζει ώστε η καθημερινότητα των ενεργειών της να αντανακλάται μέσω από την τήρηση κανόνων αρχαιότητας και πιστής τήρησης των διαφόρων πρωτοκόλλων χωρίς αυτό να την μεταμορφώνει σε γραφειοκρατικό οργανισμό.

Growth
Συνεχής επιδίωξη μας η ανάπτυξη όχι μόνο ως εταιρεία αλλά και ως ένα σύνολο ανθρώπων με διαφορετικές πεποιθήσεις και γίγνεσθαι.

Environment

Eργαζόμαστε στο περιβάλλον, ζούμε για το περιβάλλον, σκεφτόμαστε για το περιβάλλον, δημιουργούμε για το περιβάλλον.

Openess

Στη TopoGeo δεν υφίσταται διαχωρισμοί και αποκλεισμοί εξαιτίας φύλλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, καταγωγής, χρώματος, δυσπλασίας κλπ. Η γνώμη και οι προτάσεις των ανθρώπων της εταιρείας μας όσο ρηξικέλευθες και αν είναι αποτελούν το πολυτιμότερο αγαθό για την ανάπτυξη της.