Η Εταιρεία

Η TopoGeo υφίσταται τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά ως πωλητής των διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων της Geomax, σχετικών με τις κατασκευές και τον γεωεντοπισμό. Η εταιρεία με έδρα την Αθήνα καλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών της παρέχοντας τους ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να αποτελεί την μοναδική λύση ολιστικής προσέγγισης ικανοποίησης των. Η γνώση και εμπειρία των στελεχών της σε συνδυασμό με το κύρος και την ποιότητα των προϊόντων προσδίδουν, στο οποιοδήποτε έργο που η εταιρεία αναλαμβάνει, τα συστατικά της επιτυχίας.

admin

*photo by Professor Adenilson

Ποιοι Είμαστε

Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευαστικών έργων, της γεωδαισίας και τοπογραφίας που η συνεχής κατάρτιση τους μέσα από ένα ευρύ πλέγμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, τους καταστεί  Subject Matter Experts (SME) στο χώρο ενασχόλησης τους.

Προσφορές Απριλίου