Τεχνική Υποστήριξη

Ακρογωνιαίος λίθος μιας επιτυχημένης συνεργασίας αποτελεί η τεχνική υποστήριξη των πελατών, η οποία στην TopoGeo συνίσταται αφενός σε δυνατότητα επικοινωνίας 24/7 με το τεχνικό προσωπικό μας και αφετέρου στην άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού των πελατών μας στις περιπτώσεις που η βλάβη λαμβάνει χώρα σε εργασίες πεδίου. Η Topogeo ως επίσημος πωλητής των προϊόντων της Geomax (μέλος της HEXAGON) στην Ελλάδα κάνει χρήση του επίσημου φορέα τεχνικής υποστήριξης της HEXAGON στη χώρα μας.

Συντήρηση – Διακριβώσεις

Οπως προαναφέρθηκε η Topogeo ως επίσημος πωλητής των προϊόντων της Geomax (μέλος της HEXAGON) στην Ελλάδα κάνει χρήση του επίσημου φορέα τεχνικής υποστήριξης της HEXAGON στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, η συντήρηση και οι απαραίτητες διακριβώσεις των συστημάτων των πελατών μας απολαμβάνουν την φροντίδα και την αξιοπιστία της πολυετούς εμπειρίας των τεχνικών της HEXAGON.

Εκπαιδεύσεις

Για την TopoGeo η σωστή και επαρκής εκπαίδευση αποτελεί το βασικότερο προσόν για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων. Εκτός της καθιερωμένης αρχικής εκπαίδευσης που παρέχουμε στους πελάτες μας στα πλαίσια της πώλησης, ειδικευόμαστε και προτρέπουμε τους πελάτες μας σε εκπαιδεύσεις on–the–job training ή αλλιώς προγράμματα OJT. Με αυτό το τρόπο οι επιχειρήσεις προωθούν -και κατά μία έννοια χρηματοδοτούν- την εκπαίδευση των εργαζομένων τους εντός του χρονικού διαστήματος της αμοιβόμενης εργασίας τους. Οι εκπαιδευόμενοι δεν απαιτείται να είναι πλήρως καταρτισμένοι ή να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις επί του αντικειμένου. Με αυτό το τρόπο μειώνεται το κόστος εκπαίδευσης και μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα των εργαζομένων με χρήση των νέων προϊόντων σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ενοικιάσεις Εξοπλισμού

Με σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών μας και ειδικά στις απαιτήσεις χρήσης εξοπλισμού για μικρό χρονικό διάστημα παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισμού (αναλόγως διαθεσιμότητας) με ανταγωνιστικές τιμές. Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για τη διευθέτηση της παραγγελίας σας.

Λύσεις νεοεισερχομένων επαγγελματιών

Σύντομα κοντά σας με λύσεις που θα ξαφνιάσουν!