Τεχνική Υποστήριξη, Συντήρηση, Διακριβώσεις

Στην TopoGeo, η τεχνική υποστήριξη των πελατών μας αποτελεί το θεμέλιο μιας επιτυχημένης συνεργασίας.

Η δέσμευσή μας προς τους πελάτες μας περιλαμβάνει 24/7 πρόσβαση στην τεχνική μας ομάδα και άμεση αντικατάσταση του εξοπλισμού, σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς που προκληθεί, κατά τη διάρκεια εργασιών πεδίου.

Παράλληλα, η συντήρηση και η αναβάθμιση των συστημάτων των πελατών μας,  διασφαλίζεται με την αξιοπιστία και την πείρα των τεχνικών της HEXAGON.

Εξυπηρέτηση

Δίνουμε προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Η ομάδα μας αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στους τομείς των κατασκευαστικών έργων και της γεωδαισίας, οι οποίοι έχουν καταστεί ειδικοί στον τομέα ενασχόλησής τους, γνωστοί ως Subject Matter Experts (SME), λόγω της συνεχούς εκπαίδευσή τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Χάρη στην τεχνογνωσία μας, φροντίζουμε να παρέχουμε την ιδανικότερη λύση ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες σας.

Εκπαίδευση

Στην TopoGeo, θεωρούμε ότι η σωστή και επαρκής εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα για την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων μας.

Πέραν της κλασικής εκπαίδευσης στα προϊόντα επιλογής σας που προσφέρουμε κατά την πώληση, επενδύουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα on-the-job training (OJT).

Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζετε – και ουσιαστικά επενδύετε – την εκπαίδευση των εργαζομένων σας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι συμμετέχοντες δεν απαιτούνται να έχουν πλήρη κατάρτιση ή εξειδικευμένες γνώσεις. To αποτέλεσμα είναι η μείωση του κόστους εκπαίδευσης και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων σας στη χρήση των προϊόντων GEO, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ενοικίαση Εξοπλισμού

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των πελατών μας, προσφέρουμε τη δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισμού (αναλόγως διαθεσιμότητας), για μικρό χρονικό διάστημα, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα

Λύσεις νεοεισερχομένων επαγγελματιών

Σύντομα κοντά σας με λύσεις που θα ξαφνιάσουν!