Διάγουμε την 4η βιομηχανική επανάσταση όπου η τοπογραφία και η γεωδαισία σημειώνονται ως τα κύρια εργαλεία για τη μελέτη, επεξεργασία και δημιουργία σε  τρισδιάστατο χώρο. Με την πάροδο του χρόνου και τις επιστημονικές ανακαλύψεις, οι προσφερόμενες λύσεις έχουν διεισδύσει σε κάθε τομέα ανθρώπινης δραστηριοποίησης και συγκεκριμένα στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα και στο διάστημα.

Όραμα μας είναι η ενοποίηση όλων των συλλεγόμενων πληροφοριών από διάφορους αισθητήρες και η ολοκλήρωσή τους μέσω ενός κοινού λογισμικού χρησιμοποιώντας τον κυβερνοχώρο, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να διατεθούν στον τελικό χρήστη άμεσα, χωρίς ενδιάμεσο μεσάζοντα.

Η Ηexagon πρωτοπόρος στα δημιουργία λύσεων ενοποιημένου πεδίου αποτελεί το εχέγγυο για την επίτευξη του οράματός μας.

Teamwork Optimism Patience Order Growth Environment Openess

Οι αξίες της εταιρείας μας αντανακλώνται στα γράμματα του ονόματός της, τα οποία πέρα από τα αρχικά των βασικών λέξεων της τοπογραφίας και γεωδαισίας, αντιπροσωπεύουν επιπλέον επτά βασικές αξίες της ζωής, και συγκεκριμένα:

Τeamwork

Η ομαδική εργασία και η συνεχής προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου παραμένουν αμετάβλητες μέσα στον χρόνο, αποτελώντας την πιο ουσιώδη παράμετρο επιτυχίας και αποτελεσματικότητας.

Optimism

Οι δύσκολες στιγμές αποτελούν πάντα μέρος της πορείας μιας εταιρείας, είτε οφείλονται σε εξωτερικές και μη καθορισμένες μεταβλητές, είτε σε λανθασμένες αποφάσεις. Η ικανότητά μας να μεταδίδουμε στο προσωπικό μας αισιοδοξία για την επίτευξη των στόχων μας και να τους ενθαρρύνουμε να βλέπουν τις καταστάσεις ως μισογεμάτο ποτήρι, αποτελεί καθημερινή πρακτική.

Patience

Αν και η εταιρεία μας λειτουργεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με άλλους στον ίδιο χώρο, διαθέτουμε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου παράγοντα στην αγορά… την υπομονή να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να αναλάβουμε δράση.

Order

Από τα πρώτα της βήματα, η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις αρχές του ISO και επιδιώκει να αντανακλά αυτές τις αρχές στην καθημερινή της λειτουργία, διατηρώντας ταυτόχρονα την αυθεντικότητά της και αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία.

Growth

Στόχος μας είναι η συνεχή ανάπτυξη, όχι μόνο ως εταιρεία, αλλά και ως μία κοινότητα ανθρώπων με διαφορετικές πεποιθήσεις και πορείες ζωής

Environment

Ασχολούμαστε με το περιβάλλον, εργαζόμαστε για το περιβάλλον, σκεφτόμαστε για το περιβάλλον, ζούμε για το περιβάλλον, και δημιουργούμε με σεβασμό προς αυτό.

Openess

Στην TopoGeo, δεν υπάρχουν διακρίσεις ή αποκλεισμοί λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, καταγωγής, χρώματος, δυσπλασίας και άλλων παραμέτρων. Η γνώμη και οι προτάσεις των μελών της εταιρείας μας είναι ευπρόσδεκτες, ανεξαρτήτως της φύσης τους, και αποτελούν το πιο πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξή μας.