Απασχόληση: Full-time
Τοποθεσία: Αθήνα

Στα πλαίσια διαρκούς ανάπτυξης της εταιρείας αναζητούμε Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό με σκοπό:

Τη συμμετοχή στην ομάδα ανάπτυξης των πωλήσεων και την εμπορική προώθηση των προϊόντων της εταιρείας στις περιοχές δραστηριοποίησης της.

Ελάχιστες απαιτήσεις εμπειρίας και γνώσεων:

 • Εμπειρία σε πωλήσεις
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων MS Office
 • Συνέπεια, εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Άνεση στην επικοινωνία και συνεργατικό πνεύμα
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άρρενες υποψήφιοι)
 • Δίπλωμα οδήγησης Β κατ

Αρμοδιότητες:

 • Ως βασική αρμοδιότητα θα είναι η συνεχής ενημέρωση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού των κατασκευαστικών εταιρειών, μελετητικών γραφείων, ιδιωτών μηχανικών, τεχνικών υπηρεσιών δημοσίου τομέα και ΔΕΚΟ σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, με σκοπό την πώληση τους σε αυτούς
 • Η ενημέρωση αυτή λαμβάνει χώρα με επισκέψεις σε εργοτάξια και χώρους ενασχόλησης των υποψήφιων πελατών
 • Εξεύρεση νέων πελατών με χρήση καινοτόμων μεθόδων
 • Συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση εντός και εκτός χώρας στα αντικείμενα ενασχόλησης της εταιρείας
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις σε τομείς ενδιαφέροντος της εταιρείας

Οφέλη:

 • Σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Επιπλέον παροχές και πριμ παραγωγικότητας
 • Ιδιωτική ασφάλιση

Αίτηση θέσης

Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: .pdf, .doc, .docx