Σύστημα Παρακολούθησης Δομικής Κατάστασης Γεφυρών

Σύστημα Παρακολούθησης Δομικής Κατάστασης Γεφυρών

Οι γέφυρες και οι οδογέφυρες καταπονούνται καθημερινά από διαφορετικά φορτία: η συνεχής παρακολούθηση είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της δομικής τους ακεραιότητας και την αποφυγή ζημιών ή αστοχιών.

H TopoGeo διαθέτει στην Ελληνική αγορά Smart Structural Health Monitoring σύστημα  το οποίο συνδυάζει ασύρματους αισθητήρες και μια πλατφόρμα cloud για Static SHM, Dynamic SHM και Geo-περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Κατηγορία:

Περιγραφή

Η τοποθέτηση των αισθητήρων αυτών σε συνδυασμό με τη χρήση του φιλικού λογισμικού παρακολούθησης σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους προσδίδει:

Βελτίωση της ασφάλειας
Βεβαιωθείτε ότι τα εργοτάξια είναι ασφαλή χάρη στην απομακρυσμένη παρακολούθηση όλο το 24ωρο και τις έγκαιρες ειδοποιήσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων.

Βελτιστοποίηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων
Αναλύστε εύκολα δεδομένα με την φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα μας, ειδικά σχεδιασμένη για το έργο σας και την εταιρική δομή σας.

Αύξηση παραγωγικότητας
Ελαχιστοποιήστε τις διακοπές για συντήρηση και επισκευές και κατα συνέπεια μείωση κόστους χρήσης καθόσον οι αισθητήρες παρέχουν σε 24/7 διαρκείς μετρήσεις και προγνωστικά μοντέλα συντήρησης .

Οι αισθητήρες αυτοί ενδεικτικά καταγράφουν :

  • Καταγραφή ταλαντώσεων και ορίων δόνησης
  • Παραμόρφωση καταστρώματος
  • Σταθερότητα ανοιγμάτων
  • Modal analysis και Modal shapes