Τον προηγμένο γεωδαιτικό σταθμό Geomax Zoom 40 από την εταιρεία TopoGeo, επέλεξε η εταιρεία ΙΣ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Μ Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία ΙΣ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Μ.Ε.Π.Ε ανακοινώνει την προμήθεια ενός προηγμένου [...]